Vekselrettere

Produsert energi fra solcelle-strengene kan ikke brukes direkte inn til bygget da el-tavle i bygget bruker AC strøm, derfor gjøres likestrømmen DC om til AC vekselstrøm ved hjelp av vekselrettere. Disse vekselrettere har elektronikk som “føler” riktig HZ og spenning mellom fasene fra nettet. Vekselretteren føler heletiden og synkroniserer seg med nettet, vekselretteren klarer ikke å levere strøm til bygget ved bortfall av strømnettet. Vekselretteren har innebygd noe som heter  “øydriftsvern”. Standardene (NEK400) blir møtt her ved bruk av disse vekselrettere. Strømbrudd kan komme ved bortfall av strømnettet, eller ved å ta AC bryteren i tavle for vekselretteren (som også kalles for hovedbryter solcelleanlegg). Når dette skjer vil vekselretteren dette ut av synkron mot strømnettet (frekvens og spenning mellom fasene) og resulterer i at vekselretteren umiddelbart skrus av. Vekselretteren har også innebygd DC brytere hvor du kan bryte DC side av anlegget. Alle moderne vekselrettere har innebygd kortsluttningsvern, jordfeilbryter og overspenningsvern. 

 

Vi minner våre kunder om elektriske komponentene våre kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.