Vekselrettere / Invertere

Dette produktet omtales gjerne som vekselretter eller omformer. Men mest vanlig er det kanskje å bruke det engelske begrepet inverter også i Norge.

Den produserte energien fra solcelle-strengene kan ikke direkte tilføres byggets elektriske system, ettersom bygget bruker vekselstrøm (AC), mens solcellepanelene genererer likestrøm (DC). For å overkomme denne utfordringen, blir likestrømmen konvertert til vekselstrøm ved hjelp av invertere, omformere og vekselrettere. Disse enhetene er utstyrt med elektronikk som kontinuerlig overvåker og tilpasser seg nettets frekvens og fasevinkel. 

Inverteren, omformeren og vekselretteren er kontinuerlig synkronisert med nettets spenning og frekvens. Hvis strømnettet skulle bli brutt, er disse enhetene utstyrt med en funksjon kalt "øydriftsvern." Dette oppfyller standardene, som for eksempel NEK400, ved å sikre at enhetene raskt slår seg av når de mister synkroniseringen med nettet. Strømbrudd kan inntreffe enten ved feil på strømnettet eller ved manuell inngripen, for eksempel ved å koble fra AC-bryteren i invertertavlen (som også kalles hovedbryteren for solcelleanlegget).

Når strømmen blir avbrutt på denne måten, mister inverteren, omformeren og vekselretteren umiddelbart synkroniseringen med nettet, det vil si frekvensen og spenningen mellom fasene. Dette fører til at enhetene slår seg av for å beskytte systemet. Inverterene, omformerne og vekselretterne har også innebygde DC-brytere som kan brukes til å koble fra solcelleanleggets likestrømsdel.

For å sikre pålitigheten til solcelleanlegget og beskytte det mot uforutsette hendelser, har moderne invertere, omformere og vekselrettere også innebygde funksjoner som kortslutningsvern, jordfeilbryter og overspenningsvern. Dette bidrar til å opprettholde en stabil og sikker drift av solcellesystemet.

 

Vi minner våre kunder om elektriske komponentene våre kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.